ĐẬP HEO ĐẤT 18KGiá: 18,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút kim cương Lịch sử quay trúng vật phẩm

LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Đăng Phương Nam Đã Trúng Thưởng 9.999 Kim Cương 1 phút trước
Anh Cao Minh Đã Trúng Thưởng 9.999 Kim Cương 5 phút trước
Minh Thư Đã Trúng Thưởng 3.000 Kim Cương 8 phút trước
Vinh Ngoc Đã Trúng Thưởng 3.000 Kim Cương 12 phút trước
Hưng Siu Nhân Đỏ Đã Trúng Thưởng 350 Kim Cương 14 phút trước
Vinh Ngoc Đã Trúng Thưởng 3.000 Kim Cương 18 phút trước
Nguyễn Quốc Phi Hùng Đã Trúng Thưởng 9.999 Kim Cương 21 phút trước
Nguyễn Dung Đã Trúng Thưởng 3.000 Kim Cương 22 phút trước