ĐẬP HEO ĐẤT 18KGiá: 18,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút kim cương Lịch sử quay trúng vật phẩm

LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Quốc Trung Đã Trúng Thưởng 9.999 Kim Cương 1 phút trước
Ngọc Trà Đã Trúng Thưởng 3.000 Kim Cương 5 phút trước
Nguyễn Ngọc An Nhiên Đã Trúng Thưởng 9.999 Kim Cương 7 phút trước
Phạm Phú Đã Trúng Thưởng 3.000 Kim Cương 10 phút trước
Mai Xuân Sơn Đã Trúng Thưởng 9.999 Kim Cương 12 phút trước
Anh Tran Đã Trúng Thưởng 9.999 Kim Cương 15 phút trước
Nguyễn Phương Đã Trúng Thưởng 9.999 Kim Cương 19 phút trước
Nguyễn Ngọc An Nhiên Đã Trúng Thưởng 9.999 Kim Cương 21 phút trước