VÒNG QUAY 12 CON GIÁP 18K

Play Center Play

Giá: 18,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Nguyễn Hữu Tuấn Kiệt 3 phút trước Đã nhận được 120 Kim Cương
  Khánh Huy 6 phút trước Đã nhận được 250 Kim Cương
  Thanh Minh 7 phút trước Đã nhận được 9.999 Kim Cương
  Nguyễn Cảnh 11 phút trước Đã nhận được 250 Kim Cương
  Ngô Việt 14 phút trước Đã nhận được 3.000 Kim Cương
  Ngô Việt 17 phút trước Đã nhận được 250 Kim Cương
  Danh Nguyen 20 phút trước Đã nhận được 120 Kim Cương
  Danh Nguyen 22 phút trước Đã nhận được 120 Kim Cương
  Nguyễn Hùng 23 phút trước Đã nhận được 5.000 Kim Cương
  Ngô Việt 25 phút trước Đã nhận được 350 Kim Cương