Vòng Quay Giải Cứu Thế Giới 19k


Giá: 19,000đ / 1 lượt chơi.
Thể Lệ Rút kim cương Lịch sử quay trúng vật phẩm

LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Hưng Siu Nhân Đỏ Đã Trúng Thưởng 100 Kim Cương vừa xong
Ime An Đã Trúng Thưởng 100 Kim Cương 1 phút trước
Ime An Đã Trúng Thưởng 3.000 Kim Cương 4 phút trước
Phạm Phú Đã Trúng Thưởng 1.000 Kim Cương 7 phút trước
Vinh Ngoc Đã Trúng Thưởng 2.000 Kim Cương 11 phút trước
Quốc Trung Đã Trúng Thưởng 240 Kim Cương 15 phút trước
Nguyễn Mạnh Hiếu Đã Trúng Thưởng 240 Kim Cương 16 phút trước
Tai Nguyen Thanh Tai Đã Trúng Thưởng 100 Kim Cương 19 phút trước