VÒNG QUAY Năm Mới 20K

Play Center Play

Giá: 20,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Nguyễn Mạnh Hiếu 3 phút trước Đã nhận được 5.000 Kim Cương
  Tai Nguyen Thanh Tai 5 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Nguyễn Ngọc An Nhiên 6 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Ahmad Sandi 8 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Lê Hoàng Lâm 10 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Nguyễn Phương 13 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Võ Gia Hung Le 16 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Tai Nguyen Thanh Tai 19 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Bớt Hỏi 23 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Võ Gia Hung Le 25 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương