VÒNG QUAY SKYLER 18K

Play Center Play

Giá: 18,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Tan Trung Duy Tan 1 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Kaneki Kunn 4 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Quốc Trung 5 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Quyên Phạm 9 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Anh Tran 11 phút trước Đã nhận được 500 Kim Cương
  HD Duc 15 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Tan Trung Duy Tan 18 phút trước Đã nhận được 5.000 Kim Cương
  Ahmad Sandi 21 phút trước Đã nhận được 100 Kim Cương
  Kiều Yên 24 phút trước Đã nhận được 500 Kim Cương
  Võ Gia Hung Le 28 phút trước Đã nhận được 5000 Kim Cương