Vòng Quay Tết 2024

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****Tôi Buôn Trong Trúng 8000 Kim Cương Cách đây 37 giây
***** Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 37 giây
*****Đạt Trúng 8000 Kim Cương Cách đây 37 giây
*****Dophuoc Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 2 phút
*****g Lệ Trúng 100 Kim Cương Cách đây 2 phút
*****Pin Trúng 100 Kim Cương Cách đây 2 phút
***** Hậu Trúng 8000 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****Tuấn Đạt Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****ử Trúng 8000 Kim Cương Cách đây 4 phút
***** Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 6 phút
*****Nguyễn Trúng 2000 Kim Cương Cách đây 6 phút
*****hê Trúng 8000 Kim Cương Cách đây 6 phút
***** Nhà Ngèo Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 8 phút
*****hoa Trúng 15000 Kim Cương Cách đây 8 phút