Vòng Quay Vũ Khí Huyền Thoại

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****Tam Trúng 2000 Kim Cương Cách đây 15 giây
*****n Huy Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 15 giây
*****h Quy Trúng 15000 Kim Cương Cách đây 15 giây
*****a Ryaskova Trúng 250 Kim Cương Cách đây 2 phút
*****Hào Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 2 phút
***** Cảm Bot Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 2 phút
***** Thu Huyền Trúng 15000 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****iệp Lầy Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****oàn Trúng 2000 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****em Trúng 2000 Kim Cương Cách đây 6 phút
*****Rubi Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 6 phút
*****Phúc Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 6 phút
***** Trung Nguyen Trúng 100 Kim Cương Cách đây 8 phút
*****Lê Trúng 100 Kim Cương Cách đây 8 phút